YKS

1.  Yerel Kalkınma Stratejisinin (YKS) Hazırlanması

Doğal, kültürel, sosyal ve ekonomik olarak anlamlı bir alan bütünlüğüne sahip olan Dicle ilçe idari sınırları için hazırlanan bu strateji belgesi LEADER Yaklaşımı’nın tabandan tavana yaklaşımı uygulanarak paydaşlar ve toplumun aktif katılımının sağlandığı yenilikçi bir yöntem ile hazırlanmıştır. Dicle’de yaşayan paydaşların toplantılara ve hazırlama süreçlerine katılarak üzerinde toplumsal mütabakat sağlandığı bu Yerel Kalkınma Stratejisi bir ortaklık belgesi olarak ortaya çıkmıştır. 

1.1.                     Öncelik Temalarının Seçimi

Dicle’in yerel kalkınma stratejisi hazırlanırken Dicle’in kalkınmasında başat bir rolü oynayabilecek olan saha çalışmalarında elde edilen verilerin analizi sonucunda tespit edilen kaynaklar ve fırsatlara göre öncelik temalarının neler olması gerektiğine sahada çalışmalara katılan tüm paydaşlar ve çalışma ekibinin mutabakatı ile karar verilmiştir.

Bu stratejinin öncelik temaları, güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditlerin teşhisi ve analiz edilmesinden sonra belirlenmiştir. Alanda stratejinin uygulanmasını kolaylaştırmak için üzerinde çalışılacak öncelik temalarının zorunlu temalar dışında 4 temaya daha odaklanmayı uygun görmüşlerdir. Sınırlı zaman, insan, mali kaynaklar öncelik temalarının oluşturulmasındaki ana değişkenlerdir. Bu stratejinin öncelik temaları güncel gelişmeler ve sınırlı kaynaklar dikkate alınarak aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.

TEMA 1:       Kısa tedarik zincirinin geliştirilmesi ve katma değerli ürünler (kaliteli ürünler, zanaatkârlık ürünleri ve ekonomik çeşitlilik için diğer aktiviteler);

TEMA 2:       Toplumun kültürel ve sosyal yaşamını geliştirmek ve kolektif yerel örgütleri, dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) desteklemek. (kadınların dahil olduğu gruplar dahil olmak üzere)

TEMA 3:       Yerel Eylem Grupları Ağı, iyi uygulama örnekleri, IPARD programının yayılması ve kırsal kalkınmaya yeni yaklaşımların öğrenilmesi