Dikkad Yerel Eylem Grubunun Kapsadığı Alanın Coğrafi ve Doğal Özellikleri

10 Temmuz 2020 Diğer Yazıları 311 -A+
Dikkad Yerel Eylem Grubunun Kapsadığı Alanın Coğrafi ve Doğal Özellikleri

DİKKAD YEG Derneğinin kapsadığı faaliyet alanı olan Dicle ilçe idari sınırları Diyarbakır ilinin kuzeyinde dağlık alanda yer almaktadır. Faaliyet alanımız olan Dicle ilçesisnin kuzeyinde Elazığın Palu ilçesi güneyinde Eğil doğusunda Hani ve batısında Ergani ilçelerei ile komşudur. Faaliyet alanımız olan Dicle ilçesi idari sınırları 1274 km2 olup rakım deniz seviyesine göre 970 metredir. Yapılan son nüfus sayımına göre ilçede 38.220 kişi yaşamaktadır. Bu verilere göre km2 ye 30 kişi düşmektedir. 

Güneydoğu Toroslar’ın eteğinde yer alan İlçemiz genel itibari ile engebeli dağlık arazilerden oluşmaktadır. Ilçemizin arazisi kuzeybatı maden ve hızık çaylarının birleşmesi sonucu oluşan nehir ile kuzeydoğudan gelen Dicle nehri tarafından üçe bölünmektedir. Bütün bu su kaynakları Diclenin Eğil sınırlarında birleşmektedir. Maden ve Hızık çayının birleşim noktasında Kralkızı Barajı bulunmaktadır. Buradan akan su ile Dicle nehri ile birleştiği noktada Dicle barajı bulunmaktadır. Kısacası dicle ilçesi nehirler tarafından bir gerdan gibi sarılmıştır.
Alanın bütünlüğünün en önemli göstergesi yüzey şekilleri, su kaynakları, YEG alanımızda faaliyet gösteren üreticilerininin organik meyvecilik, tarım ve hayvancılık ile bağcılık gibi benzer ekonomik faaliyet sürdürmeleridir. Alanımızın ulaşım altyapısının tamamlanmış olması alanda ulaşımı kolaylaştırdığı gibi alanımızın entegre olmasını kolaylaştırmaktadır.

DİKKAD YEG alanı belirlenirken;

- Coğrafya ve iklim koşulları
- Toprak yapısı
- Ekonomik faaliyetler ve sektörel yapı
- Toplumsal ve kültürel yapı ve insan kaynakları
- Fiziki koşullar
- Doğal kaynaklar dikkate alınarak belirlenmiştir.
 
Dicle'de Türkçe, Zazaca ve Kürtçe dilleri konuşulmaktadır. Bölgenin en meşhur yemeği patira/patila olarak adlandırılır. Dicle ile değiştirilen eski adı Piran'dır. Piramitlerin tarihinden daha eski bir piranit bulunmaktadır. Yeşilsırt (Bazmınd) köyü yakınlarındaki Kral Kızı bölgesinde bulunan piranit'in şimdiye kadar ortaya çıkan tek sırrı, kayaya işlenen figürün, bir gün dönümünde yanlızca 1 dakikalık bir zaman diliminde görüntülenebilir olmasıdır. Piranitin etrafında bulunan hazine küpleri, dünyanın en büyük küpleridir.

Yorumlar